Zmiana cennika usług od 01 stycznia 2019 roku

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

W związku z podniesieniem stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2250zł miesięcznie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.), na podstawie §7 Zapisy do żłobka i zasady odpłatności Statutu Niepublicznego Żłobka „Małe Nutki” w Opolu z dnia 01.06.2018 roku, uprzejmie informuję, iż

wzrasta stawka opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku, proporcjonalnie do wzrostu stawki za minimalne wynagrodzenie w roku 2019. 

Szczegółowe informacje zawiera poniższy komunikat.

komunikat w sprawie zmiany cennika 2019

Równocześnie informujemy, iż nie jest jeszcze znana stawka dotacji do opłaty stałej z programu rządowego Maluch + 2019. Do chwili publikacji nie było jeszcze żadnych informacji na ten temat. Jak tylko się pojawią, będziemy Państwa informować. Opłata stała będzie docelowo pomniejszona o kwotę dotacji z programu rządowego Maluch + 2019.

W razie pytań, prosimy o kontakt z właścicielem żłobka/ dyrekcją.

Pozdrawiamy, Zespół Małych Nutek