Europejski Dzień Logopedy

Wszystkie dzieci ze żłobka i przedszkola Małe Nutki są objęte opieką logopedyczną.
Dlaczego tak ważna jest diagnostyka i wczesne wdrożenia terapii logopedycznej?
Terapia logopedyczna u dzieci polega na diagnozowaniu i leczeniu różnorodnych zaburzeń mowy, komunikacji i funkcji połykania. Obejmuje ona szeroki zakres działań mających na celu poprawę zdolności dziecka do porozumiewania się i funkcjonowania w społeczeństwie. Oto kilka głównych obszarów pracy w terapii logopedycznej u dzieci:

  1. Diagnoza i ocena: Pierwszym krokiem w terapii logopedycznej jest przeprowadzenie kompleksowej diagnozy, aby zidentyfikować rodzaj i stopień zaburzeń mowy oraz określić ich przyczyny. Ocena może obejmować różne testy i badania logopedyczne, a także obserwacje zachowań komunikacyjnych dziecka.
  2. Ćwiczenia artykulacyjne: Terapia logopedyczna często obejmuje ćwiczenia artykulacyjne, które mają na celu poprawę wydawanych dźwięków mowy, poprawę artykulacji i kontroli mięśniowej aparatu mowy.
  3. Rozwijanie słownictwa: Terapeuci logopedyczni pomagają dzieciom rozwijać ich słownictwo poprzez naukę nowych słów, ćwiczenia składania zdań i rozwijanie umiejętności komunikacji werbalnej.
  4. Usprawnianie płynności mowy: Dzieci z zaburzeniami płynności mowy, takimi jak jąkanie się czy kleptomania, mogą potrzebować specjalnej terapii w celu poprawy płynności ich mowy i redukcji zaburzeń.
  5. Komunikacja alternatywna i wspomagana: W przypadkach, gdy dziecko ma trudności w komunikacji werbalnej, terapeuci logopedyczni mogą wprowadzić techniki komunikacji alternatywnej i wspomaganej, takie jak systemy znakowe, tablice komunikacyjne czy urządzenia komunikacyjne.
  6. Wsparcie rodziców i opiekunów: Terapia logopedyczna często obejmuje również edukację i wsparcie dla rodziców i opiekunów dziecka, aby mogli kontynuować pracę nad rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych dziecka w domu.

Terapia logopedyczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka i może być prowadzona w różnych środowiskach, takich jak gabinety logopedyczne, szkoły, czy placówki opiekuńcze. Kluczowym celem terapii logopedycznej jest poprawa jakości życia dziecka poprzez poprawę jego zdolności do komunikowania się i funkcjonowania w społeczeństwie.

Pani Małgosi i Pani Ani, które na co dzień pracują w naszych placówkach, życzymy wszystkiego najlepszego!

Przedszkole Opole – Chmielowice

Zapraszamy dzieci w wieku 2,5 do 6 lat do naszego nowego przedszkola, w Opolu – Chmielowicach!

przedszkole reklama na FB

Czesne to 700 zł miesięcznie, w ramach którego oferujemy:

– zajęcia edukacyjne, zgodne z obowiązującą podstawą programową

– zajęcia z języka angielskiego,

– zajęcia rytmiczne,

– zajęcia muzyczne,

– prowadzenie terapii pedagogicznej,

– zajęcia z logopedą,

– realizację zajęć specjalistycznych, zgodnie z przedłożoną opinią/ orzeczeniem o specjalnym kształceniu.

Zatrudniamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagoga specjalnego, terapeutę SI, asystentów nauczycieli, logopedę.

Posiadamy własną pracownię terapeutyczną, w tym terapii integracji sensorycznej.

Placówka jest otwarta w godzinach 6.30-17.00.

Dodatkowe koszty to opłata coroczna wpisowa 400 zł oraz wyżywienie 14,50 zł/dzień.

Rekrutacją zajmuje się Pani Dyrektor mgr Małgorzata Łyko -Szczygieł pod numerem telefonu 534570520.