Przedszkole Opole – Chmielowice

Zapraszamy dzieci w wieku 2,5 do 6 lat do naszego nowego przedszkola, w Opolu – Chmielowicach!

przedszkole reklama na FB

Czesne to 700 zł miesięcznie, w ramach którego oferujemy:

– zajęcia edukacyjne, zgodne z obowiązującą podstawą programową

– zajęcia z języka angielskiego,

– zajęcia rytmiczne,

– zajęcia muzyczne,

– prowadzenie terapii pedagogicznej,

– zajęcia z logopedą,

– realizację zajęć specjalistycznych, zgodnie z przedłożoną opinią/ orzeczeniem o specjalnym kształceniu.

Zatrudniamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagoga specjalnego, terapeutę SI, asystentów nauczycieli, logopedę.

Posiadamy własną pracownię terapeutyczną, w tym terapii integracji sensorycznej.

Placówka jest otwarta w godzinach 6.30-17.00.

Dodatkowe koszty to opłata coroczna wpisowa 400 zł oraz wyżywienie 14,50 zł/dzień.

Rekrutacją zajmuje się Pani Dyrektor mgr Małgorzata Łyko -Szczygieł pod numerem telefonu 534570520.