Rekrutacja dzieci – stan na 29.01.2015

Uprzejmie informujemy, iż na dzień dzisiejszy przyjęliśmy zgłoszenia 32 dzieci na 40 dostępnych miejsc.

Co oznacza, iż mamy jeszcze wolnych 8 miejsc dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 3 lat!

Serdecznie zapraszamy!

Równocześnie przypominamy, iż z obniżonej opłaty do końca czerwca 2015 w wysokości 440zł (opłata stała + wyżywienie) mogą skorzystać dzieci rodziców/opiekunów którzy zamieszkują na terenie Miasta Opola oraz powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzenie i wychowaniem dziecka.

W szczególności:

– osoby bezrobotne poszukujące pracy,

– osoby nieaktywne zawodowo,

– osoby samotnie wychowujące dziecko,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby z co najwyżej średnim wykształceniem,

– osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym.

Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji naszego personelu!

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji opiekunek, położnej i personelu pomocniczego.

Pani Dyrektor Małgorzata Łyko-Szczygieł i Joanna Kasprzak-Dżyberti przeprowadziły blisko 30 rozmów rekrutacyjnych, w wyniku których wyłoniono ścisłą czołówkę 10 kandydatek na stanowisko opiekunki i położnej.

Kolejny etap to testy psychologiczne, które zostaną przeprowadzone do końca stycznia.

Wszystkie kandydatki były wspaniałe, nie mniej jednak wybraliśmy osoby z doświadczeniem w pracy w placówkach dla dzieci do lat 3, oraz wszystkie osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Bardzo dziękujemy wszystkim kandydatkom za złożenie aplikacji.

Pozdrawiamy – Zespół MAŁYCH NUTEK

Rekrutacja dzieci nadal trwa!

Serdecznie pozdrawiamy z Nowym Rokiem!

Informujemy, że na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych 18 dzieci na 40 dostępnych miejsc.

Zapraszamy do zgłaszania dzieci poprzez formularz

http://malenutki.pl/zgloszenie/

Mamy nadzieję, że otwarcie żłobka odbędzie się w lutym 2015 roku. Wszystko zależy od wykonawcy robót budowlanych, a następnie odbiorów służb Sanepid i Straży Pożarnej.

O postępie prac będziemy Państwa informować na naszej stronie.

Pozdrawiamy – Zespół MAŁYCH NUTEK