Zatrudniamy nauczycieli przedszkola do nowej placówki!

rekrutacja nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zatrudnienia na stanowisku Nauczyciel przedszkola w Niepublicznym Przedszkolu Małe Nutki w Opolu – Chmielowicach, ul. Dworcowa 1-1A.

Liczba wolny wakatów – 7 , zatrudnimy docelowo 7 nauczycieli wychowania przedszkolnego, w pełnym wymiarze czasu pracy tj. pełen etat – 40 godzin pracy tygodniowo/ 8 dziennie,  gdzie nauczyciel pracuje z dziećmi 6 godzin dziennie na sali plus 2 godziny dodatkowe pracy mającej na celu przygotowanie się do zajęć, opracowanie materiałów, uzupełnienie wymaganej dokumentacji i inne zadania, zgodne z opisem stanowiska pracy.

Termin zatrudnienia: 01 września 2022

Wymagania i zakres obowiązków na stanowisku pracy – zgodny z przedstawionym opisem poniżej

Nauczyciel_przedszkola_234201

Proponowane wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę:

  1. podstawa wynagrodzenia brutto:

Nauczyciel stażysta od 3079 zł do 3579 zł Nauczyciel kontraktowy od 3167 zł do 3667 zł Nauczyciel mianowany od  3597 zł do 4097 zł Nauczyciel dyplomowany od 4224 zł do 4724 zł

2. dodatek stażowy do wynagrodzenia brutto wynikający z liczby lat zatrudnienia w Niepublicznym Przedszkolu Małe Nutki

– za każdy 1 rok w pełni przepracowany dodatek 50 zł, nie więcej niż 500 zł miesięcznie.

Asystent nauczyciela w przedszkolu – 3 etaty, 40 godzin w tygodniu – pełny wymiar czasu pracy. 

Wymagania i zakres obowiązków na stanowisku pracy – zgodny z przedstawionym opisem poniżej

Asystent_nauczyciela_przedszkola_531202

Proponowane wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę:

1.1 dla pracowników z wykształceniem średnim

od kwoty  3010 do 3500 zł brutto miesięcznie

1.2 dla pracowników z wyższym wykształceniem

od kwoty 3300 do 3800 zł brutto miesięcznie

2. dodatek stażowy do wynagrodzenia brutto wynikający z liczby lat zatrudnienia w Niepublicznym Przedszkolu Małe Nutki

– za każdy 1 rok w pełni przepracowany dodatek 42 zł, nie więcej niż 420 zł miesięcznie.

Prosimy o przesyłanie CV i listów motywacyjnych do Pani Dyrektor mgr Małgorzaty Łyko – Szczygieł na adres mailowy dyrektor@malenutki.pl 

wraz z obowiązkową adnotacją:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Planowany termin przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych i testów dla  1 grupy kandydatów między 11.07.2022 a 22.07.2022. 

Nie ma końcowego terminu przesyłania dokumentów aplikacyjnych!