Wspomnienie spotkania świątecznego w Małych Nutkach