Rekrutacja dzieci – stan na 29.01.2015

Uprzejmie informujemy, iż na dzień dzisiejszy przyjęliśmy zgłoszenia 32 dzieci na 40 dostępnych miejsc.

Co oznacza, iż mamy jeszcze wolnych 8 miejsc dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 3 lat!

Serdecznie zapraszamy!

Równocześnie przypominamy, iż z obniżonej opłaty do końca czerwca 2015 w wysokości 440zł (opłata stała + wyżywienie) mogą skorzystać dzieci rodziców/opiekunów którzy zamieszkują na terenie Miasta Opola oraz powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzenie i wychowaniem dziecka.

W szczególności:

– osoby bezrobotne poszukujące pracy,

– osoby nieaktywne zawodowo,

– osoby samotnie wychowujące dziecko,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby z co najwyżej średnim wykształceniem,

– osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym.