Zakończenie roku szkolnego w Małych Nutkach

Nowe zasady dotacji na każde dziecko z Miasta Opola

Drodzy Rodzice,

Od 1 września 2019 będą nas obowiązywały nowe zasady finansowania naszego żłobka ze środków Miasta Opola. Kwota 650,00 zł dla dziecka będzie przekazywana tylko i wyłącznie na dzieci zamieszkujące na terenie Miasta Opola, na co potwierdzeniem będzie fakt rozliczania się rodziców w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu oraz pobieranie świadczenia wychowawczego 500+ na dziecko również w Opolu.

Dzieci z innych gmin będą uzyskiwały dotację taką, jaką planuje dla nich ich własna gmina. Są to kwoty różne: 200 zł, 400 zł, ale zdążają się też przypadki,  że gminy nie mają zamiary dotować dzieci objętych opieką żłobka w Opolu, poza swoim terenem.

Przygotowujemy dla Państwa aneks do umowy w w/w zakresie. Wszelkich informacji będzie udzielała Pani Dyrektor w żłobku.

Poniżej do pobrania uchwały Rady Miasta Opola

Uchwała w sprawie finansowania żłobków 2017

Nowelizacja uchwały 2019

Pozdrawiamy, Zespół Małych Nutek